Chính sách bảo hành

1. Trao đổi, tư vấn để nắm bắt yêu cầu sản phẩm của khách hàng.

2. Khảo sát, đo đạc và lên dự toán sơ bộ công trình.

3. Ký hợp đồng, giao nhận tiền đặt cọc.

4. Vận chuyển vật tư đến công trình, giao nhận tiền vật tư thi công.

5. Thi công lắp đặt và hoàn thiện.

6. Nghiệm thu, thanh quyết toán toàn bộ công trình.

7. Giữ liên hệ với khách hàng thường xuyên để tư vấn bảo hành, bảo trì tốt nhất.

Dữ liệu đang được cập nhật ...